Övervakningssystem för krävande transporter
– Cargolog® TMS90

Cargolog® TMS90 är ett transportövervakningssystem baserat på Cargolog® Impact Recorder System, kombinerat med ett förarlarm som ger dig ökad säkerhet och kontroll av din transport från början till slut. Samtidigt som du får information i real-tid vid överskridna gränsvärden får föraren av transporten ett synligt förarlarm och kan omedelbart stanna för att kontrollera och rapportera om eventuella skador. Larmet återställs av en auktoriserad operatör genom att dra en återställnings tagg längs systemets RFID-sensor som är monterad i kapslingen på godset. Därefter kan föraren sedan fortsätta transporten tills ett nytt larm uppstår. Resultatet är effektiva och säkra transporter!

 • Aktuell position av din transport
 • Information vid eventuella stötar och vibrationer
 • Information om exakt temperatur
KÖP CARGOLOG TMS90

Vindkraft / Bransch

Cargolog® TMS90 är ett utmärkt verktyg att använda för att kontrollera transporter av vindturbiner, fundament, blad osv. Det externa förarlarmet placeras direkt på lasten och systemet varnar såväl förare som övriga transportörer när larmnivåerna överskrids och transporten bör stoppas för att kontrolleras. Det ger säkrare transporter och möjlighet att identifiera behov av vägunderhåll eller annat som hindrar er transport. Läs mer om transportövervakning av vindkraft här.

Teknisk utrustning / Bransch

När du är i behov av att flytta känslig, tung, värdefull och skrymmande teknisk utrustning är det viktigt att hela transportkedjan kontrolleras. Med Cargolog® TMS90 har du möjlighet att följa transporten via vår molntjänst Cargolog Online. Samtidigt som föraren av transporten varnas vid eventuella stötar eller vibrationer och kan omedelbart stanna för att kontrollera och vidta åtgärder innan produkterna skadas. Även temperaturkänsliga produkter kan skyddas genom att föraren larmas direkt när temperaturen är på väg att stiga eller sjunka.

“Vi har använt oss av det här systemet för att leverera 365 känsliga vindkraftskomponenter, i ett väldigt avlägset område i norra Kenya, 1250 km från ankomsthamnen i Mombasa. Vägnätet bestod både av en allmän väg och en arbetsväg upprustat specifikt för projektet, vilka båda behövde ständig tillsyn. Systemet hjälpte oss mycket i övervakningen av vägkvalitén och hjälpte oss att identifiera dess underhållsbehov Det hjälpte oss också att skydda godset genom att stoppa hela transporten då överskridna alarmnivåer utlösts.”

“Mobitrons flexibilitet gjorde att vi kunde införskaffa kunskap för att genomföra ett effektivit system som var till nytta för alla berörda parter i projektet.”

Michael De Abreu, Projektledare, Bollore Transport & Logistics

Kontakta Mobitron

 • By submitting this form you agree to our privacy policy

Ny mjukvaruversion Cargolog PC Software 5.9.11.8 finns tillgänglig att ladda ner

Innehåller förutom bug fix för installation av mjukvara också support för kommunikation med 4G

Tack för att du besökte vår monter under Coiltech 2018 i Pordenone, Italien

Vi vill tacka alla besökare och affärspartners för att ni besökte vår monter under Coiltech i Pordenone, Italien den 26-27 september 2018. 

Ny programversion CargoLog 5.9.11.4 tillgänglig att ladda ner

Ladda ner CargoLog programvara 5.9.11.3 för att ta del av nya genvägar och rapporter.

Startkit / Cargolog® TMS90

 • Startkit TMS90 med integrerad GPS och GSM/GPRS

  Artikelnr: TMS90.SKA

  acceleration temperature GSM GPS Bluetooth

  Med detta startkit har du möjlighet att se data i real-tid med GPS positioner i vår molntjänst Cargolog Online, samtidigt som föraren av transporten får ett synligt larm som varnar om överskridna gränsvärden. Systemet kopplas och drivs av extern spänning, 12-48VDC direkt från din lastbil eller annat fordon. Systemet mäter och registrerar acceleration och temperatur och ger dig full kontroll och säkrare transporter.

 • Startkit TMS90 med integrerad GPS

  Artikelnr: TMS90.SKB

  acceleration temperature GPS Bluetooth

  Detta övervakningssystem mäter och registrerar acceleration och dess varaktighet samt temperatur med inbyggda sensorer. Vid onormala händelser registrerar systemet överskridna gränsvärden och en lampa tänds som varnar föraren eller omgivningen att kontrollera godset för eventuella skador. Systemet drivs av extern spänning direkt från ditt fordon och är utrustad med integrerad GPS mottagare för att registrera GPS positioner.