Information om leverantören

Mobitrons webbplats tillhandahålls av Mobitron AB, ett företag som är organiserat enligt svensk lag.

VD: Sven-Olof Olsson
Adress: Hunneryds Gård 1
561 46 Huskvarna
Sverige

Tel: +46 36 512 25
Mail: info@mobitron.com

För frågor till Mobitron AB vänligen kontakta oss.

Villkor och bestämmelser för användning

Genom att gå in på denna webbplats accepterar du följande villkor. Du är endast behörig att använda webbplatsen och dess tjänster om du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar och dessa villkor.

Upphovsrätt

Tillstånd att använda, kopiera och distribuera den dokumentation som publiceras av Mobitron på denna World Wide Web-server beviljas under förutsättning att varje kopia innehåller detta copyrightmeddelande i sin helhet och att ingen del av dokumentationen används för kommersiella ändamål utan begränsas till användning för informationsändamål inom en organisation.

Korrektheten i den information som tillhandahålls

All information som publiceras på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick utan några garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång. All dokumentation kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Mobitron kan göra ändringar och tillägg från tid till annan till all information som finns häri.

Mobitrons ansvar för information som lämnats av användare

Webbplatsen fungerar som en passiv kanal för online-distribution av information från användare. Mobitron kommer inte att screena information i förväg och ansvarar inte för screening eller övervakning av publicerat material. Den information som användaren skickar in återspeglar inte Mobitrons åsikter, och Mobitron har ingen skyldighet att övervaka, redigera eller granska någon information som användaren skickar in. Mobitron tar inget ansvar eller ansvar som härrör från den användarinlämnade informationen.

Vi kan lagra och behandla informationen som skickas av användare på vår webbplats i alla länder där Mobitron eller våra värdleverantörer upprätthåller anläggningar. Genom att använda våra tjänster samtycker du till överföringen av information som du skickar mellan dessa anläggningar, inklusive de som ligger utanför ditt land.

Lämpligt uppförande vid inlämning av information

Information som lämnas av dig måste vara korrekt och undvika språk och innehåll som kan betraktas som olämpligt av andra användare. All information som lämnas måste vara förenlig med lokala lagar.

Du är ansvarig för ditt uppförande och din kommunikation och eventuella konsekvenser av detta. Du samtycker till att endast använda webbplatsen för att skicka och ta emot meddelanden och material som är lagliga, lämpliga och relaterade till sammanhanget.

Som exempel, och inte som en begränsning, samtycker du till att när du använder webbplatsen kommer du inte att:
(a) förtala, missbruka, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka andras juridiska rättigheter (såsom rätten till integritet och publicitet);
(b) ladda upp, publicera eller på annat sätt göra tillgängligt något olämpligt, kränkande, obscent eller olagligt innehåll;
(c) ladda upp, publicera eller på annat sätt tillgängliggöra innehåll som gör intrång i patent, varumärken, upphovsrätt, affärshemligheter eller andra äganderätter för någon part, om du inte är ägare till rättigheterna, eller har tillstånd från ägaren eller annan juridisk motivering att använda sådant innehåll;
(d) ladda upp, publicera eller på annat sätt tillgängliggöra något annat material, meddelande eller kommunikation som är förbjudet enligt tillämplig lag, villkoren eller andra tillämpliga policyer eller riktlinjer;
(e) ladda ner någon fil som publicerats av någon annan som du vet, eller rimligen borde veta, inte lagligen kan distribueras på sådant sätt;
(f) utge sig för att vara en annan person eller enhet, eller förfalska eller ta bort författartillskrivningar eller äganderättsbeteckningar eller märkningar av ursprung eller källa till innehåll, programvara eller annat material;
(g) främja eller tillhandahålla instruktioner om olagliga aktiviteter;
(h) främja fysisk skada eller skada mot någon grupp eller individ; eller
(i) överföra några virus, maskar, defekter, trojanska hästar eller några föremål av destruktiv natur.

Otillbörlig information från användare

Alla användare kan rapportera felaktig, vilseledande eller kränkande information eller innehåll som inte överensstämmer med dessa villkor genom att kontakta systemadministratörerna via den angivna länken.

Mobitron förbehåller sig rätten att ta bort eller ändra information som skickats in av användaren och som bryter mot dessa villkor utan något ansvar gentemot användaren. Mobitron förbehåller sig rätten att utesluta användare och förhindra deras vidare tillgång till tjänsten för brott mot de allmänna villkoren eller lagen.

Dina rättigheter

Mobitron hävdar inget ägande eller kontroll över något innehåll som du skickar in. Du eller en tredjepartslicensgivare, i förekommande fall, behåller alla patent, varumärken och upphovsrätt till all information du tillhandahåller och du är ansvarig för att skydda dessa rättigheter. Genom att skicka in data ger du Mobitron en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri licens att reproducera, anpassa och publicera informationen för visning och distribution. Denna licens upphör när sådan information raderas från webbplatsen.

Integritet

Mobitron anser att integritet är en viktig fråga, så vi bygger och driver våra webbtjänster med hänsyn till skyddet av integritet. Vänligen se vår integritetspolicy för mer information.

Sök produkt

Alla handledningar

Du hittar våra handledningar här.