Välkommen till Mobitron

Mobitron är ett högteknologiskt företag som ständigt arbetar med produktutveckling inom den senaste tekniken. Från början användes Cargolog som ett rent mätsystem för registrering av temperatur, luftfuktighet och vibrationer, vilket idag har utvecklats till ett komplext registreringsverktyg för övervakning av transporter intergrerat med GPS och GSM/GPRS. Vi tillhandahåller produkter och tjänster i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet.

Med ökad globalisering och därmed fler och längre transporter samt en stadigt ökande fokusering på kvalitetssäkring kommer fler att behöva ett system som Cargolog. Dessutom är vi inte knutna till någon specifik bransch, utan kan erbjuda våra tjänster brett. Vi ser ett stigande intresse för den lösning vi tagit fram säger VD, Sven-Olof Olsson.

ISO Certifierade

Mobitron AB har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

Ladda ner certifikat>>>

Allmänna leveransbestämmelser

Mobitron AB tillämpar Svenska Leverantörsföreningens Allmänna leveransbestämmelser IML 2000.

HISTORIK

Mobitron AB grundades 1991 av Sven-Olof Olsson. Företaget finns strax utanför Huskvarna i Kaxholmen. Mobitron AB utvecklar, tillverkar och säljer produkter och system för kvalitetssäkring vid transport och hantering av gods. Vi arbetar med elektroniska instrument för datainsamling och utvärdering av mätresultat samt tillhandahåller produkter inom styr- och reglerteknik.