Välkommen till Mobitron

Mobitron är ett högteknologiskt företag som ständigt arbetar med produktutveckling inom den senaste tekniken. Från början användes Cargolog som ett rent mätsystem för registrering av temperatur, luftfuktighet och vibrationer, vilket idag har utvecklats till ett komplext registreringsverktyg för övervakning av transporter intergrerat med GPS och GSM/GPRS. Vi tillhandahåller produkter och tjänster i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet.

Med ökad globalisering och därmed fler och längre transporter samt en stadigt ökande fokusering på kvalitetssäkring kommer fler att behöva ett system som Cargolog. Dessutom är vi inte knutna till någon specifik bransch, utan kan erbjuda våra tjänster brett. Vi ser ett stigande intresse för den lösning vi tagit fram säger VD, Sven-Olof Olsson.

HISTORIK

Mobitron AB grundades 1991 av Sven-Olof Olsson. Företaget finns strax utanför Huskvarna i Kaxholmen. Mobitron AB utvecklar, tillverkar och säljer produkter och system för kvalitetssäkring vid transport och hantering av gods. Vi arbetar med elektroniska instrument för datainsamling och utvärdering av mätresultat samt tillhandahåller produkter inom styr- och reglerteknik.

Allmänna leveransbestämmelser

Mobitron AB tillämpar Svenska Leverantörsföreningens leverantörsavtal, SEAL 2012 2B.

Nätverk och certifikat

ISO Certifierade

Mobitron AB har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Ladda ner certifikat>>>

Achilles Power & Tech network

Som registrerad leverantör i ”Achilles Power & Techs Leverantörskedja” uppfyller Mobitron AB kraven  för hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet enligt Achilles leverantörsriktlinjer. Tillsammans med vår ISO 9001 och ISO 14001 certifiering gör det oss till det bästa leverantörsavtalet för dataloggers med inbyggda sensorer.

Policy angående konfliktmineraler

Under de senaste åren har det skett en ökad medvetenhet om en extremt våldsam konflikt i  Kongo (DRC) och närliggande länder, där konfliktmineraler – såsom tantal, tenn, volfram och guld säljs bland beväpnade grupper för att finansiera denna konflikt. I vissa fall kan dessa mineraler komma in i leveranskedjan för produkter som används över hela världen- inklusive elektronikindustrin. ’

Som en del av Mobitrons skyldighet som företag för att respektera de mänskliga rättigheterna i vår verksamhet, men även i vår internationella inköps- och leveranskedja är det vårt mål att använda konfliktmineraler som är ”DRC-konfliktfria”.

Ladda ner>>>