Samråd

Ibland kan det vara en utmaning att hantera allt på egen hand. För att förenkla processen för våra kunder erbjuder vi våra värdefulla tjänster. Oavsett om du behöver hjälp med ett helt projekt eller en specifik uppgift finns vi här för att stötta dig. Vi är en oberoende tjänsteleverantör som strävar efter att leverera väldokumenterade insikter.

Under årens lopp har vi samarbetat med många kunder i olika projekt. Vårt engagemang börjar vanligtvis när behovet av att transportera gods uppstår, och du måste noggrant övervaka processen för att verifiera skicket på din last. Genom att använda Cargolog®-systemet kan vi spåra varor från början till slut, fånga upp och registrera alla händelser som inträffar under transporten och leverera dokumenterade data från tredje part.

Steg mot dina mål

1. Förståelse för yttre påverkan och risker

Vår process inleds med att vi i samråd med er undersöker externa influenser och riskfaktorer för att säkerställa en omfattande datainsamling.

2. Anpassad konfiguration

Nästa steg är att konfigurera Cargolog®-enheten enligt de instruktioner och preferenser som överenskommits med kunden.

3. Analys av registrerade data för ökad lastsäkerhet

I det sista steget analyseras data från Cargolog®-enheten för att bedöma incidenter och mildra potentiella skador.

Hitta din

Branschlösning

Cargolog® är ett mångsidigt system som är utformat för att passa olika branscher. Även om vi har gett exempel från olika sektorer är detta inte en uttömmande lista. Om din specifika bransch inte finns med, tveka inte att kontakta oss. Vi är fast beslutna att anpassa Cargolog® så att det uppfyller dina unika behov, oavsett vilket expertområde du har.

Sök produkt

Alla handledningar

Du hittar våra handledningar här.