Precision är viktigt

Kalibreringsprocess för noggrannhet i data

På Mobitron förstår vi betydelsen av korrekta data. Därför kalibreras vår Cargolog®-enhet noggrant på vår fabrik, i enlighet med internationella standarder som definierats av Rise Tekniska Forskningsinstitut i Sverige. När du får din Cargolog®-enhet levereras den med ett spårbart kalibreringsdokument, vilket garanterar största möjliga noggrannhet och tillförlitlighet.

Klara ut dina frågor om kalibrering.
Ta kontakt med våra experter!

Boka din kostnadsfria demonstration online idag eller ring oss för mer information på +46 36 512 25

Säkerställa att din utrustning är korrekt

Kalibreringstjänst

Med tiden kan noggrannheten hos din Cargolog®-enhet försämras. Regelbunden kalibrering är nödvändig för att säkerställa tillförlitliga och exakta mätresultat.

Som anges på enheten ska kalibreringen förnyas inom den angivna tidsramen, vanligtvis var 24:e månad. Följande kalibreringsdatum är markerat, så att du alltid kan hålla koll på enhetens noggrannhet och prestanda.

Ingår i kalibreringstjänsten

Vi kalibrerar din Cargolog®-enhet i vår fabrik. Snabbt och tillförlitligt.

1

Kalibrering och klimattest

Denna del av tjänsten säkerställer att de sensorer som ingår i din Cargolog®-enhet kalibreras korrekt och kan ge exakta mätdata.

2

Byte av backup-batteri

För att säkerställa en lång livslängd för din Cargolog®-enhet byter vi ut backup-batteriet. Detta steg är avgörande för att garantera att din enhet förblir funktionsduglig under en längre period.

3

Uppdatering av firmware

Uppdateringen av den inbyggda programvaran har två syften: felsökning och förbättrad funktionalitet. Den uppdaterade fasta programvaran förbättrar enhetens prestanda och åtgärdar eventuella problem för att ge dig en bättre användarupplevelse.

Begäran om kalibrering

Sök produkt

Alla handledningar

Du hittar våra handledningar här.