Det är viktigt att kalibrera!

Varje registreringsenhet som levereras av Mobitron är testad och kalibrerad i enlighet med referenser som har godkänts vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Enligt märkning på din registreringsenhet bör denna kalibrering förnyas inom 24 månader. År och månad för nästa kalibrering står märkt ovanpå din registreringsenhet. För mer detaljerad information se under registreringsenhetens batterilock.

OBS, för att upprätthålla status och tillförlitlighet bör kalibreringen förnyas inom angiven tidsperiod. 

Vid omkalibrering ingår:

Aktiva mätkanaler för aktuell registreringsenhet kalibreras i enlighet med referenser som har godkänts vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
För att inte data ska gå förlorat när driftbatteri tas ur eller tar slut är det viktigt att minnesbackup batteri i registreringsenheten fungerar
GPS funktion i registreringsenhet kontrolleras
GSM/GPRS funktion i registreringsenheten kontrolleras
*Gäller enbart registreringsenheter som har denna funktion

Kontakta Mobitron innan du skickar din registreringsenhet

Kunder som skickar tillbaka registreringsenheter för omkalibrering ska först kontakta Mobitron AB för att motta ett servicenummer, märk därefter din leverans med detta servicenummer och skicka tillbaka din registreringsenhet för kalibrering. Normalt tar det 15-20 arbetsdagar efter att vi mottagit din registreringsenhet till att vi skickar tillbaka registreringsenheten till dig.

Ladda ner vårt formulär och sänd till Mobitron AB för att motta ett servicenummer som skickas tillsammans med registrerings enheterna.

Skicka därefter registreringsenheterna till:

Mobitron AB
Hunneryds Gård 1
561 46 Huskvarna