Sekretess och cookiepolicy

Vi är glada att du besöker vår webbplats och välkomnar ditt intresse för företaget och våra produkter.

Vi anser att integritetsskydd är en viktig fråga, så vi bygger och driver våra tjänster med integritetsskyddet i åtanke.

Vi är alltid måna om att skydda våra användares integritet och vi gör allt vi kan för att se till att den förblir säker. På den här sidan informerar vi dig om vår policy för insamling, användning och utlämnande av personuppgifter när du använder vår tjänst och de val du har i samband med dessa uppgifter. Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information enligt denna policy.

Insamling och behandling av personuppgifter

Inga personuppgifter lagras om de inte frivilligt lämnas ut av dig för ett specifikt ändamål, t.ex. i samband med en registrering, en undersökning, en tävling eller vid fullgörandet av ett avtal.

Dessutom samlas följande information in när du besöker vår webbplats: Webbplats från vilken du besöker oss (referrer), visade sidor, nedladdade filer (downloads), visade videor/lyssnade ljudspår, enskilda klickade länkar, sökord eller sökfraser (site search), besökets varaktighet, använd webbläsare etc. om besöket är ett resultat av onlineannonsering såsom banners, videoannonser, sökmotorannonsering etc.

Med hjälp av dessa insikter kan vi optimera våra webbplatser ytterligare och anpassa dem ännu bättre till våra besökares behov.

Webbplats

Vi kan samla in begränsade personuppgifter som din webbläsare gör tillgängliga för vår webbplats när du besöker den. Denna logginformation inkluderar din Internet Protocol-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för ditt besök och en eller flera cookies som unikt kan identifiera din webbläsare (för mer information se avsnittet Cookies nedan). Vi använder denna information för att bättre förstå användarnas beteende och förbättra våra erbjudanden ytterligare samt för att förhindra skadlig användning såsom hackning och denial of service-attacker.

När du använder vår webbplats kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig (»Personuppgifter»). Personligt identifierbar information kan inkludera men är inte begränsad till e-postadress, förnamn och efternamn, telefonnummer, adress, stat, provins, postnummer, stad.

Cargolog PC-programvara

Cargolog PC Software är ett program som används för att samla in och presentera data från dataloggern. Under installationen av programmet måste användaren registrera sig med en nyckel som Mobitron AB tidigare har tillhandahållit ägaren av enheten. I samband med detta ombeds användaren att lämna vissa personuppgifter, såsom namn, adress och e-post. Dessa uppgifter kommer att lagras och användas av Mobitron AB. Mobitron AB tar ansvar för all data som lagras och kommer inte att sälja eller ge den till en tredje part. Mobitron AB kommer inte att lagra någon information om användningsprocessen.

Cargolog Online

Cargolog online är ett verktyg som huvudsakligen används för att lagra och presentera data om loggrarna, användarna och ibland annan personal. Dessa uppgifter kommer att vara saker som namnet på den anställde och beskrivningar av deras arbete, och det är uppgifter som är nödvändiga för att använda loggern. De uppgifter som kommer att lagras är samma uppgifter som användaren själv lämnar, Cargolog Online kommer inte att samla in någon hemlig information. Inte heller kommer vi att sälja eller lämna ut informationen till tredje part. Mobitron AB tar ansvar för de uppgifter som lagras på våra servrar.

Mobitron APP

Android-appen är ett bra och enkelt sätt att samla in data från Mobitrons datalogger. Det krävs att användaren registrerar sig med en nyckel som Mobitron AB tillhandahåller till ägaren av enheten. I den processen kommer användaren att bli ombedd att lämna vissa personuppgifter, såsom namn, adress och e-post. Dessa uppgifter kommer att lagras och användas av Mobitron AB.

Mobitron AB tar ansvar för all data som lagras. Utöver detta kommer Mobitron AB inte att lagra någon information om användningsprocessen. Appen använder dock vissa inbyggda tjänster från Google som kan lagra sådan information. Appen använder platsdata för att använda kartorna i appen. Platsbehörigheten krävs också för att ansluta till enheterna med hjälp av Bluetooth. Filåtkomstbehörigheten är nödvändig för att spara loggfiler på din smartphone för att lagra data från krockkodsregistreraren. Den använder också filåtkomstbehörigheten för att kunna vara inloggad när registreringsprocessen har bekräftats.

Behörigheter

Den behöver platsdata för att använda kartorna i appen. Platsbehörigheten krävs också för att ansluta till enheterna med hjälp av Bluetooth. Filåtkomstbehörigheten är nödvändig för att spara loggfiler på din smartphone för att lagra data från krockkodsregistreraren. Den använder också filåtkomstbehörigheten för att kunna förbli inloggad när registreringsprocessen är klar. Den kommer också att läsa av telefonens status och identitet.

Cookies och användningsdata

Användningsdata

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du kommer åt tjänsten med eller via en mobil enhet (»Användningsdata»). Denna användningsdata kan innehålla information som din dators Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data. När du kommer åt tjänsten med eller via en mobil enhet kan dessa användningsdata innehålla information som vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, IP-adressen till din mobila enhet, ditt mobila operativsystem, vilken typ av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Uppgifter om spårning och cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och hålla viss information. Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en unik anonym identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårningstekniker som också används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan det dock hända att du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

Användning av uppgifter

Mobitron AB använder de insamlade uppgifterna för olika ändamål:

 • För att tillhandahålla och underhålla tjänsten
 • För att meddela dig om ändringar i vår tjänst
 • För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det
 • För att tillhandahålla kundvård och support
 • För att tillhandahålla analyser eller värdefull information så att vi kan förbättra tjänsten
 • För att övervaka användningen av tjänsten
 • För att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem

Överföring av uppgifter

Din information, inklusive Personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer som finns utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från de från din jurisdiktion. Om du befinner dig utanför Sverige och väljer att tillhandahålla information till oss, observera att vi överför data, inklusive Personuppgifter, till Sverige och behandlar dem där. Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen. Mobitron AB kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och efter denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns lämpliga kontroller på plats inklusive säkerheten för dina data och annan personlig information.

Utlämnande av uppgifter

Mobitron AB kan avslöja dina personuppgifter i god tro att sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • För att uppfylla en rättslig förpliktelse
 • För att skydda och försvara Mobitron AB:s rättigheter eller egendom
 • För att förhindra eller utreda eventuella oegentligheter i samband med Tjänsten
 • För att skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
 • För att skydda mot rättsligt ansvar

Datasäkerhet

Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100 % säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera absolut säkerhet.

Tjänsteleverantörer

Vi kan anlita tredjepartsföretag och individer för att underlätta vår Tjänst (»Tjänsteleverantörer»), för att tillhandahålla Tjänsten för vår räkning, för att utföra Tjänsterelaterade tjänster eller för att hjälpa oss att analysera hur vår Tjänst används. Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat ändamål.

Analys

Vi kan använda tjänsteleverantörer från tredje part för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatstrafik. Google använder de insamlade uppgifterna för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Dessa data delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt annonsnätverk.

För mer information om Googles sekretesspraxis, besök Googles webbsida om sekretess och villkor.

Länkar till andra webbplatser

Vår Tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från tredje part kommer du att dirigeras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barns integritet

Vår tjänst riktar sig inte till personer under 18 år (»barn»). Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har försett oss med personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan att verifiera föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida. Du rekommenderas att regelbundet granska denna integritetspolicy för eventuella ändringar.

Sök produkt

Alla handledningar

Du hittar våra handledningar här.