Hur fungerar Cargolog®?

Cargolog® - ett onlineövervakningssystem från tredje part - ger värdefulla insikter om potentiella fraktskador och hanteringen av transporter. Systemet registrerar acceleration, vinkel och miljöförhållanden som temperatur, luftfuktighet och tryck.

I en värld som kräver snabba, skadefria leveranser för kundnöjdhet och företagsrykte är det viktigt att förstå transportrisker genom dataanalys för att förhindra kostsamma förseningar och säkerställa en sömlös verksamhet.

1 Installation och inställningar

I över 30 år har Mobitron legat i framkant när det gäller att tillhandahålla avancerade dataloggrar. Vår erfarenhet och expertis gör det möjligt för oss att erbjuda Cargolog®-systemet, utformat för att effektivt övervaka risksituationer. Före transport programmeras Cargolog® med specifika parametrar, definierar övervakningsintervall och konfigurerar tröskelvärden för miljöförhållanden. Detta skräddarsydda tillvägagångssätt ger dig möjlighet att exakt uppfylla din lasts unika krav.

När Cargolog® har konfigurerats integreras den i lasten eller produkten för att registrera och spara data genom hela logistikkedjan. Denna sömlösa integration säkerställer att inga negativa förhållanden eller incidenter går obemärkta förbi, vilket skyddar din last på ett effektivt sätt.

2 Insamling och överföring av data

Efter installation och konfiguration hanterar Cargolog® data sömlöst genom hela logistiken, vilket säkerställer att kritisk information alltid är tillgänglig. Användarna kan manuellt hämta data vid behov med hjälp av en praktisk USB-C-kabel och överföra data till programvaran Cargolog® Connect för åtkomst på begäran, vilket främst används vid ankomsten. Onlineversioner med funktionalitet för GSM/LTE säkerställer kontinuerlig dataöverföring i realtid till molnservern vid fastställda intervall eller vid överskridande av fördefinierade larmgränser, vilket möjliggör datatillgänglighet 24/7.

Detta tillvägagångssätt resulterar i ett smidigt och konsekvent flöde av viktig information som kan visas i programvaran Cargolog® Connect. För att öka användarnas medvetenhet kan Cargolog® också skicka e-postmeddelanden när larmgränser utlöses, så att du hålls uppdaterad om viktiga data.

3 Analys och svar

Cargolog®-systemet integreras sömlöst i era kvalitetskontrollprocesser och säkerställer att produkterna behåller sin integritet genom hela logistikkedjan. Det varnar dig omedelbart för stötar och vinklar som överskrider larmgränserna eller avvikelser i miljöförhållandena för tryck, temperatur eller luftfuktighet, vilket möjliggör snabba korrigerande åtgärder.

Cargolog® förbättrar kvalitetssäkringen genom att analysera data för att upptäcka trender i transportskador, i linje med ISO-standarder. Det effektiviserar också försäkringsärenden och minskar garantiproblem, vilket sparar tid och kostnader.

Anpassa din övervakningsmetod till din last

Cargolog® är en mångsidig modulär enhet som är skräddarsydd för att uppfylla dina specifika övervakningsbehov. Med anpassningsbara sensoralternativ, inklusive acceleration, vinkel, temperatur, luftfuktighet, tryck, GPS, ljus och GSM/LTE, erbjuder detta innovativa system oöverträffad flexibilitet. Oavsett om du behöver exakta miljödata, platsspårning eller realtidskommunikation anpassar sig Cargolog® till dina unika krav och ser till att din last är säker.

svg-bild Acceleration
svg-bild DVA
svg-bild Temperatur
svg-bild Vinkel
svg-bild Luftfuktighet
svg-bild GPS positionering
svg-bild Tryck
svg-bild Ljus
svg-bild 4G/LTE
svg-bild Kundanpassad sensorutveckling

Cargolog® Connect

Enkel konfiguration och hämtning av data

Cargolog® Connect är ett oumbärligt verktyg för att konfigurera hårdvaran i Cargolog® 3rd Gen före transport. Användarna kan ställa in parametrar som övervakningsintervall och tröskelvärden för miljöförhållanden och accelerationer, vilket säkerställer exakt anpassning.

Dessutom förenklar Cargolog® Connect hämtningen av data. Den erbjuder avancerade funktioner för användarhantering och djupgående dataanalys, vilket ger en heltäckande lösning för lastövervakning och kvalitetssäkring genom hela logistikprocessen.

CloudConnect

Revolutionerande dataöverföring

Cargolog® Connect är ett oumbärligt verktyg för att konfigurera hårdvaran i Cargolog® 3rd Gen före transport. Användarna kan ställa in parametrar som övervakningsintervall och tröskelvärden för miljöförhållanden och accelerationer, vilket säkerställer exakt anpassning.

Dessutom förenklar Cargolog® Connect hämtningen av data. Den erbjuder avancerade funktioner för användarhantering och djupgående dataanalys, vilket ger en heltäckande lösning för lastövervakning och kvalitetssäkring genom hela logistikprocessen.

Sök produkt

Alla handledningar

Du hittar våra handledningar här.