Datalogger med tryckssensor

Behöver du en datalogger som är anpassad för trycktsatta applikationer? Genom att använda en datalogger med trycksensor kan du minska skador och kostnader.

En datalogger med tryckssensor hjälper dig att kontrollera så att läckage av gas eller tillsatt luft inte har förekommit. Detta för risk av att förorenade partiklar har trängt in under transporten eller vid omlastning.

Om läckage har inträffat kan du kontrollera var och när, för att på så sätt utreda om produkten har tagit skada.

LÄS MER