Datalogger med tryckssensor

Cargolog® Impact Recorder med inbyggda sensorer mäter och registrerar stötar, accelerationer, temperatur, luftfuktighet, vinklar och lufttryck under transport och vid omlastning. En datalogger utrustad med trycksensor används med fördel i trycksatta miljöer, så som tryckkärl eller andra utrymmen innehållande olika gaser eller tillsatt luft. Tryckförändringar kan registreras med eller utan temperaturkompenserade värden.

  • Minimera skador

  • Minska kostnader

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION OCH PRISER

Kontrollera eventuellt läckage

Kontrollera att läckage av gas eller tillsatt luft inte har förekommit med risk att förorenade partiklar har trängt in under transporten eller vid omlastning. Om läckage har inträffat kan du kontrollera var och när, för att på så sätt utreda om produkten har tagit skada.

Kontrollera tryckskillnader vid flygfrakt

Trycksensorn kan med fördel användas för att kontrollera tryckskillnader vid flygfrakt. Med dokumenterad data kan du i efterhand kontrollera att produkten inte har utsatts för mer tryck än vad den klarar och minimera risker för skador längre fram i processen.

Få information i realtid

Med en datalogger utrustad med trycksensor och GSM/GPRS kommunikation får du information i realtid vid tryckförändringar och kan agera omedelbart vid överstigna larmnivåer.

Ställ in temperaturkompenserande värden

Du kan själv ställa in dina temperaturkompenserande värden i Cargolog® PC Programvara för att undvika orelevanta alarm.

  • Ställ in dina temperaturkompenserande värden

  • Undvik att få orelevanta alarm

CargoLog PC Programvara

Intern eller extern trycksensor

Cargolog® Impact Recorder kan utrustas med intern eller extern trycksensor. Den externa trycksensorn har en slanganslutning för att placera dataloggern på utsidan av produkten och en slang kan då föras in genom ett hål för att mäta tryckförändringar på insidan. Lufttryckssensor beställs som tillval till registreringsenheten.

Nyckelspecifikationer

  • Mätområde: 0-2000 mbar
  • Temperaturkompensering
HITTA DIN IMPACT RECORDER MED LUFTTRYCKSSENSOR

Ny mjukvaruversion Cargolog PC Software 5.9.11.8 finns tillgänglig att ladda ner

Innehåller förutom bug fix för installation av mjukvara också support för kommunikation med 4G

Tack för att du besökte vår monter under Coiltech 2018 i Pordenone, Italien

Vi vill tacka alla besökare och affärspartners för att ni besökte vår monter under Coiltech i Pordenone, Italien den 26-27 september 2018. 

Ny programversion CargoLog 5.9.11.4 tillgänglig att ladda ner

Ladda ner CargoLog programvara 5.9.11.3 för att ta del av nya genvägar och rapporter.

Tack för att du besökte vår monter 22F42 på CWIEME Berlin 2018

Vi vill tacka dig som besökte vår monter på årets mässa CWIEME i Berlin. Vi var imponerade av det antal besökare som vi fick möjlighet att träffa vår monter 22F42. Mässan var en möjlighet för oss att presentera våra produkter och nyheter.

Kontakta Mobitron

  • By submitting this form you agree to our privacy policy