Vårt engagemang för etik, kvalitet och miljö!

Vi är certifierade!

På Mobitron AB fokuserar vi på att leverera produkter och tjänster av hög kvalitet. För att uppfylla detta åtagande har vi implementerat ett Business Management System (BMS) som följer de internationella standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Ledningssystem för kvalitet och miljö

ISO 9001:2015

Denna standard avser ledningssystem för kvalitet. Den beskriver kraven för att upprätta och underhålla ett kvalitetsledningssystem inom en organisation, med tonvikt på kundnöjdhet, ständiga förbättringar och uppfyllande av kund- och myndighetskrav. (ISO).

ISO 14001:2015

Standarden ISO 14001 avser miljöledningssystem. Den beskriver kraven för att en organisation ska kunna hantera sitt miljöansvar och ta itu med frågor som resursanvändning, avfallshantering och minskad miljöpåverkan (ISO).

REACH

Förordningen om produktion och användning av kemiska ämnen i EU. Dess främsta mål är att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön från de risker som är förknippade med kemikalier. REACH kräver att företag registrerar och främjar alternativa metoder för farobedömning av ämnen för att minska antalet tester på djur (REACH).

RoHS

Detta direktiv begränsar vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning som bly, kvicksilver, kadmium och andra. RoHS syftar till att främja miljövänliga och säkrare produktionsmetoder inom elektronikindustrin (RoHS).

Policy för konfliktmineraler

Under de senaste åren har medvetenheten ökat om den extremt våldsamma konflikten i Demokratiska republiken Kongo (DRK) och närliggande länder. Konfliktmineraler - som tantal, tenn, volfram och guld - säljs ibland av väpnade grupper för att finansiera denna konflikt. Du kan läsa mer om OECD Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (OECD:s riktlinjer för ansvarsfulla leveranskedjor för mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden)

Som en del av Mobitrons åtagande om företagsansvar och respekt för mänskliga rättigheter i vår verksamhet och i vår internationella leveranskedja, är det vårt mål att använda konfliktmineraler som är »DRC konfliktfria».

Högsta kreditbetyg

Bisnode har tilldelat oss AAA-certifieringen för kvalitet. Denna certifiering utvärderar företags finansiella stabilitet och affärsmässiga tillförlitlighet genom ett internationellt erkänt system. MOBITRON AB har sedan 2007 konsekvent upprätthållit den högsta kreditvärdigheten enligt Bisnodes kreditvärderingssystem. Ett företag med silverdiplom har upprätthållit den högsta kreditvärdigheten under minst tio år.

Sök produkt

Alla handledningar

Du hittar våra handledningar här.