Varningssignal visar när larmnivåer överstigits

När ditt fordon utrustas med krocksensor och personlig inloggning kan du också koppla en varningssignal i form av ljud- eller ljussignal till den personliga inloggningen. Den indikerar omedelbart en sammanstötning och visar dina förare när trucken tar skada eller påverkar säkerheten på din anläggning. Du kan på så sätt förändra och förbättra körbeteendet hos dina förare, samt varna omgivningen att en incident inträffat och därigenom undvika att någon skadas.

För att återställa varningssignalen kan du välja att göra detta från Cargolog Online eller direkt på ditt fordon genom att använda ett så kallat ”reset alarm card” som levereras tillsammans med den personliga inloggningen. När återställning görs via Cargolog Online kan ansvarig på företaget logga in och rapportera incidenten eller så kan dina förare göra detta själva genom att använda sig av en bordsläsare som kopplas till en PC. Föraren använder sitt magnetkort eller RFID tagg i bordsläsaren för att logga in och kan enbart se orapporterade incidenter för aktuell förare. På så sätt kan föraren svara på frågorna som finns i Cargolog Online direkt när incidenten inträffar. Alla rapporterade incidenter sparas i Cargolog Online och kan användas för vidare analyser inom företaget.

Fördelar med varningssignal

  • Visar dina förare när larmnivån har överstigits
  • Förbättrar körbeteendet hos dina förare
  • Visar omgivningen att en incident har inträffat
  • Händelser rapporteras direkt av dina förare