Minska skador och reducera kostnader inom tillverkningsindustrin

Enligt Arbetsmiljöverket är tillverkningsindustrin den bransch som är iblandad i flest truckolyckor. Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och ska därav vidta åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall. Att göra riskanalyser för att förebygga incidenter är därför oerhört viktigt. Cargolog Vehicle Safety System hjälper dig att förenkla ditt arbetsmiljöarbete.

Via Mobitrons molntjänst Cargolog Online kan du se vem som kör fordonet, när en incident inträffar och med vilka krafter en kollison sker. Genom att analysera resultatet kan du vidta åtgärd, minska olyckor och på sikt reducera kostnader. Oavsett om det handlar om utbildning för dina förare, reparation av din anläggning eller andra åtgärder, kan du analysera din data och arbeta aktivt med att förebygga olyckor innan de inträffar. Det är ett effektivt verktyg som hjälper dig i ditt dagliga arbete.

Underhållsplanera och analysera kostnader

Minska dina administrativa arbetsuppgifter. Låt Cargolog Online kontrollera dina fordons serviceintervaller och varna när ditt fordon behöver underhållsservice. Genom regelbundna serviceintervaller, speciellt anpassade efter din verksamhet och efter varje enskilt fordon kan du förbygga skador, haveri och produktionsstillestånd.

Genom att analysera varje enskilt fordon kan du även få kontroll över dina reparationskostnader. I Cargolog Online kan du se hur ofta ett fordon har varit på service, hur länge det har varit ur produktion och vilka åtgärder som din servicepartner har gjort med just det specifika fordonet.

Optimera drifttiden

Få information om dina fordons användning och optimera antalet fordon på ditt lager. Med en integrerad drifttidsmätning kan du analysera drifttiden av dina fordon och dra jämförelser mellan olika anläggningar, avdelningar och enskilda fordon.

Så här fungerar det

Med en krocksensor monterad på ditt fordon registreras påkörningskrafter i tre olika riktningar X-Y-Z. När ditt fordon utsätts för en sammanstötning eller kollision och den överstiger en viss larmnivå, skickas ett larm till ansvarig/ansvariga på ditt företag. Larmnivån kan ställas in individuellt för varje fordon och kan därför anpassas  efter dina behov.

Oavsett var du eller ditt fordon befinner dig kan du enkelt läsa av vilket fordon det handlar om, vilken tidpunkt sammanstötningen inträffade och med vilken kraft. Dessutom kan ditt fordon utrustas med en varningssignal som omedelbart indikerar om en sammanstötning.

Krocksensorn kan också utrustas med tillval, såsom kortläsare eller RFID identifiering för behörighetskontroll, integrerad drifttidsmätning för att optimera användning och funktion för momentet ”daglig tillsyn”.