Personlig inloggning begränsar behörigheten

Med personlig inloggning som tillval till din krocksensor kan du begränsa användningen av dina truckar. Med kortläsare eller RFID läsare styr du behörigheten för att starta dina fordon. All administration för att begränsa användningen sker direkt från molntjänsten, Cargolog Online och enbart de förare med rätt utbildning får tillstånd att starta och använda fordonet. Med personlig inloggning ingår också funktion för att säkerställa momentet ”daglig tillsyn” som minskar risken för skador. Det ingår också registrering av drifttid som kan användas för att optimera antalet truckar på ditt företag. I Cargolog Online listas alla fordon med kategorinivå för utbildning som krävs för att få starta fordonet. Förarna registreras med den utbildningsnivå som de har och därefter kan behörigheten för att starta fordonet skickas direkt från Cargolog Online. Systemet tittar på den utbildning som krävs för att få använda fordonet och vilken utbildningsnivå som föraren innehar, vilket gör att du inte riskerar att ge en förare behörighet till ett felaktigt fordon. Eftersom varje behörighet ställs individuellt för varje fordon och förare kan du anpassa den för olika avdelningar eller anläggningar.

Fördelar med personlig inloggning

  • Enbart förare med rätt utbildning kan använda ditt fordon
  • Minskar risk för felaktig användning
  • Säkerställ att momentet ”daglig tillsyn” utförs
  • Integrerad registrering av drifttid

Säkerställ momentet ”daglig tillsyn”

Kortläsaren eller RFID läsaren är utrustad med en funktion som säkerställer att momentet ”daglig tillsyn” utförs. Dina förare får en uppmaning att utföra denna kontroll och systemet kräver att föraren godkänner och bekräftar att kontroll enligt fordonets kontrolljournal har utförts innan det kan startas. Systemet loggar tidpunkt och datum, samt vem som har bekräftat den dagliga tillsynen. I Cargolog Online kan du sedan se all statistik för ditt fordon.

Integrerad registrering av drifttid

Med integrerad registrering av fordonets drifttid kan du optimera antalet fordon på ditt företag och jämföra fordon på olika avdelningar och anläggningar. Drifttiden registreras enbart när ditt fordon används och du kan använda informationen för att till exempelvis fördela användningen.