Fleet Management System

Enligt arbetsmiljöverket är ”trucken den maskin som har orsakat flest anmälda arbetsolyckor”. Att göra riskanalyser innan tillbud sker, är därför oerhört viktigt för att undvika olyckor och skapa en bättre arbetsmiljö. I AFS 2006:05 beskriver arbetsmiljöverket att arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Med en krocksensor och personlig inloggning tillsammans med vår webbaserade molntjänst, Cargolog Online kan du förenkla ditt arbetsmiljöarbete. Via Cargolog Online kan du se vem, när och med vilka krafter en kollision inträffar för att kunna vidta åtgärd och på så sätt minska olyckor och därigenom reducera kostnader. Oavsett om det handlar om utökad utbildning för dina förare, reparation av din anläggning eller andra åtgärder, kan du analysera din data och arbeta aktivt med att förebygga olyckor innan de inträffar. Det är ett effektivt verktyg som hjälper dig i ditt dagliga arbete.

Molntjänsten, Cargolog Online ger tillgång till information för att:

  • Identifiera kollisioner
  • Rapportera samt följa upp incidenter och kollisioner
  • Begränsa behörigheten
  • Optimera drifttiden
  • Underhållsplanera
  • Få kontroll över dina reparationskostnader

Identifiera kollisioner

När en kollision inträffar och överstiger den larmnivå som du styr individuellt för varje truck, skickas ett larm till ansvariga på företaget som indikerar att en incident eller kollision har inträffat. I mailet kan du se vilket fordon som har varit inblandat i incidenten och du väljer själv mottagare av mailet. För att se mer detaljerad information loggar du in på vår molntjänst, Cargolog Online som visar med vilken kraft incidenten har inträffat och vilken tidpunkt. Om ditt fordon är utrustad med personlig inloggning kan du också se vem som varit inblandad i incidenten. Alla incidenter och kollisioner sparas i Cargolog Online och du har alltid möjlighet att gå tillbaka och se all historik för både fordon och förare.

Rapportera samt följa upp incidenter och kollisioner

I Cargolog Online finns det möjlighet till att rapportera alla incidenter och spara informationen för vidare analyser. De fordon som har personlig inloggning och varningssignal installerad tillsammans med krocksensorn (som visar när larmnivån överstigits) kan låta föraren logga in på Cargolog Online för att rapportera incidenten. Genom att använda sig av den personliga inloggningen kan föraren enbart se de incidenter som är kopplade till aktuell förare. Fördelen är att föraren kan släcka varningssignalen och svara på de frågor som är kopplade till rapporten för att beskriva händelsen direkt när den uppstår.

Begränsa behörigheten

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att personalen har tillräcklig kunskap för att använda truck i arbetet. Arbetsmiljöverket utför inspektioner där de bland annat tittar på tillstånd och de kunskaper som truckföraren har. Trots detta är det många som saknar den rätta utbildningen men ändå använder trucken i sitt dagliga arbete.  Med personlig inloggning kopplad till din krocksensor kan du begränsa behörigheten för att starta fordonet och enbart tillåta förare med rätt utbildning och tillstånd att använda trucken.

I Cargolog Online listas alla fordon tillsammans med utbildningsnivå som krävs för att starta fordonet. Förarna registreras in med utbildning och behörighetsnivå och därefter kan behörighet för att starta fordonet skickas. Systemet ser över dessa aspekter varje gång fordonet ska startas, vilket gör att du inte riskerar att ge en förare behörighet till ett felaktigt fordon.

Optimera drifttiden

Med integrerad registrering av drifttiden för dina fordon med personlig inloggning kan du analysera och optimera antalet fordon på ditt företag.

Underhållsplanera

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5 ska en truck kontrolleras och underhållas med intervaller som är anpassade till driftförhållandena och tillverkarens rekommendationer. En truck med brister och skador som kan påverka säkerheten får inte användas förrän bristerna avhjälpts eller skadorna har reparerats.

För att åstadkomma en säker truck och truckhantering kan du genom Cargolog Online lägga upp ett underhållsschema för dina truckar som anpassas för varje enskild truck med personlig inloggning. Du får påminnelser när det är dags att utföra service och kan direkt från Cargolog Online skicka en beställning till ditt serviceföretag. Genom att låta Cargolog Online titta på tidsintervaller och drifttiden på din truck kan du enkelt se när det är dags för nästa service. Oavsett om det är ett gaffeltest, underhållsservice, brandskyddskontroll eller annan någon annan form av service definierar du själv i Cargolog Online vilken service som ska finnas för varje fordon.

Få kontroll över dina reparationskostnader

Spara tid och administrativa kostnader genom att låta dina förare felanmäla en skada direkt i Cargolog Online. När föraren har gjort en felanmälan skickas ett internt mail till ansvarig på ditt företag med information om vilken truck det gäller och vem som har gjort felanmälan. Därefter kan ansvarig i sin tur skicka en beställning direkt till ert serviceföretag med ordernummer, vilken truck det gäller och en beskrivning av felanmälan, samt beräknat reparationsdatum och när fordonet beräknas vara tillbaka i produktion. När reparationen är utförd och tillbaka i produktion kan du enkelt gå tillbaka och kontrollera reservdels- och arbetskostnader och hur lång tid det har tagit innan reparationen har utförts.

Du får information om alla reparationskostnader, samt vilka truckar som är mest utsatta. Du ser också vilka truckar som är på reparation och vilka som väntar på att repareras. Det ger dig en enkel överblick av dina truckar, vart de befinner sig och vilka som finns tillgängliga i produktionen