Visa vart incidenterna inträffar

För att förenkla ditt arbete med att skapa riskanalyser kan din krocksensor också utrustas med en integrerad GPS för att visa vart de flesta kollisioner och incidenter sker på din anläggning. När larmgränsen har överstigits skickas information som visas i molntjänsten, Cargolog Online. Informationen innehåller GPS position för varje individuellt fordon om vart eventuella incidenter kan ha inträffat, vilket ger dig möjlighet till att vidta åtgärd för att förebygga olycksfall där risken för olyckor är som störst.

Fördelar med integrerad GPS

  • Visar var incidenter inträffar

  • Dokumenterad data förenklar arbete med riskanalyser

  • Förhindra olyckor vid platser med stora risker