Fleet Management System

Truck-Så här fungerar det

Med en krocksensor monterad på ditt fordon/truck registreras påkörningskrafter i tre olika riktningar, X-Y-Z. När ditt fordon utsätts för en sammanstötning eller kollision och överstiger den larmnivå som du själv har valt att använda, skickas ett larm till ansvarig/ansvariga på ditt företag. Förutom krocksensorn kan du också välja att utrusta ditt fordon/truck med en integrerad GPS för att visa GPS positionen när en incident har inträffat, kortläsare eller RFID läsare för personlig inloggning med integrerad mätning av drifttid och funktion för att säkerställa momentet ”daglig tillsyn”, samt varningssignaler i form av ljud- eller ljussignal som kopplas till den personliga inloggningen och omedelbart visar dina förare när larmnivån har överstigits. Oavsett vilka behov du har är systemet konstruerat att användas oberoende märke och är därför enkelt att installera på redan existerande fordon. Skulle du uppdatera eller byta märke kan du enkelt flytta med systemet till dina nya fordon.

Webbaserad molntjänst, Cargolog Online

Med en krocksensor och personlig inloggning installerad på dina fordon får du tillsammans med vår molntjänst, Cargolog Online ett Fleet Management System som ger dig statistik för alla dina fordon, samlat på en plats med enkel administration och tillgång till information dygnet runt. Oavsett var du eller ditt fordon befinner dig kan du enkelt läsa av de incidenter och kollisioner som inträffar. Du får information om vilket fordon det rör sig  om, vilken tidpunkt sammanstötningen inträffade, vilken förare som var inblandad och med vilken kraft incidenten skedde. Du kan också analysera kostnader, optimera drifttiden, underhållsplanera och mycket mer.

Kontakta Mobitron

 • By submitting this form you agree to our privacy policy

Tillverkningsindustrin / Bransch

Enligt Arbetsmiljöverket är tillverkningsindustrin den bransch som är iblandad i flest truckolyckor. Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och ska därav vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Att göra riskanalyser innan incidenter inträffar är därför oerhört viktigt. Med Cargolog Vehicle Safety System kan du förenkla ditt arbetsmiljöarbete. Läs mer >>>

Tillbehör / Till krocksensor

NYHET – GPS positionering

För att förenkla ditt arbete med att skapa riskanalyser kan din krocksensor också utrustas med en integrerad GPS för att visa vart det sker flest kollisioner och incidenter på din anläggning. På så vis kan du vidta åtgärd för att förebygga olycksfall. Mer>>

NYHET – Varningssignal

När ditt fordon utrustas med krocksensor och personlig inloggning kan du också koppla en varningssignal i form av ljud- eller ljussignal till den personliga inloggningen som omedelbart indikerar en sammanstötning och visar dina förare när din truck tar skada eller påverkar säkerheten på din anläggning. Mer>>

Personlig inloggning

Med en kortläsare eller RFID läsare installerad och kopplad till krocksensorn kan du begränsa användningen av dina truckar. Enbart de förare som har rätt utbildning och körtillstånd har möjlighet att starta ditt fordon. Kortläsaren eller RFID läsaren har också en integrerad registrering av drifttid och funktion för att säkerställa momentet ”daglig tillsyn”. Mer>>

Krocksensorer / Till Cargolog Vehicle Safety System

 • CS.0940 – Krocksensor FAT90 V2

  Artikelnr: 60940-X

  acceleration temperature GSM

  Denna krocksensor är utrustad med: integrerad GSM/GPRS-enhet för kommunikation av data i real-tid och extern strömförsörjning 12-48VDC, direkt från ditt fordon/truck. Mäter och registrerar kollisionskrafter i tre olika riktningar, X-Y-Z och temperatur med inbyggda sensorer.

 • CS.0938 – Krocksensor FAT90 V2

  Artikelnr: 60938-X

  acceleration temperature humidity angle GSM

  Denna krocksensor är utrustad med: integrerad GSM/GPRS-enhet för kommunikation av data i real-tid och extern strömförsörjning 12-48VDC, direkt från ditt fordon/truck. Mäter och registrerar kollisionskrafter i tre olika riktningar, X-Y-Z , temperatur, luftfuktighet och vinklar med inbyggda sensorer.

 • CS.0935 – Krocksensor FAT90 V2

  Artikelnr: 60935-X

  acceleration temperature humidity angle GSM GPS

  Denna krocksensor är utrustad med: integrerad GSM/GPRS-enhet för kommunikation av data i real-tid; integrerad GPS mottagare med möjlighet att välja mellan intern GPS sensor eller uttag för extern GPS-antenn; extern strömförsörjning 12-48VDC, direkt från ditt fordon/truck. Mäter och registrerar kollisionskrafter i tre olika riktningar, X-Y-Z, temperatur, luftfuktighet och vinklar med inbyggda sensorer.

HITTA RÄTT KROCKSENSOR