Kvalitetssäkra transporten av ditt vindkraftverk

Vindkraft är en växande energikälla i dagens samhälle. Transporterna är tunga och krävande vilket påverkar den övriga trafiken med risk för olycksfall, utsläpp och stopp i trafiken. Mobitron har över 20 års erfarenhet inom  krävande transporter. Sedan 1997 har vi levererat ett kvalitetssystem för övervakning av tyngre transporter såsom vindkraftverk.

Vi ger våra kunder möjlighet till att kontrollera och övervaka transporten från början till slut. Vilket gör att du som kund kan kvalitetssäkra transporten av ditt vindkraftverk och minska risken för att olyckor eller skador uppstår under leveransen.

Informationen kan användas direkt på plats och visar omedelbart om förvalda värden har överstigits. Du kan därigenom besluta om mer omfattande tester bör utföras och vidta åtgärd för att förbättra transportmöjligheterna.

Reducera och minska försäkrings- och garantikostnader

Cargolog Impact Recorder sparar alla värden tillsammans med dess varaktighet. Informationen kan sedan användas för validera eventuella försäkringskrav som kan uppkomma på grund av stötar och vibrationer under transportering.

Genom att även samla data över tiden kan du identifiera optimala transportsätt och därigenom reducera kostnaderna för de skadade försändelserna, och på sikt förbättra både själva transporten och designen av ditt vindkraftverk.

KÖP STARTKIT

Så här fungerar det

Att övervaka ditt gods under transport är en effektiv lösning för att reducera transportskador. Cargolog Impact Recoder System monteras direkt på ditt gods och bedriver oberoende mätningar genom att mäta värden för acceleration, temperatur, luftfuktighet och vinklar. Systemet förser dig med dokumenterad data och är därför ett utmärkt verktyg att använda tillsammans med kvalitetssystem, såsom ISO 900.

Analysera data i vår app

Genom vår app kan du direkt på plats kontrollera status på ditt gods. Genom ett enda tryck på dataloggern kan du se om det finns några överskridna gränsvärden. Du kan också överföra mätresultatet via Bluetooth® till din smartphone/surfplatta och analysera mätresultaten för hela tidsperioden. Det är tidseffektivt och du får tillgång till alla mätresultat utan ytterligare utrustning och kan därav snabbt och enkelt besluta om mer ingående undersökningar behöver att utföras. Det går enkelt att skicka datafiler till dina kollegor och du har tillgång till dina mätresultat vart du än befinner dig.