Impact Recorder, datalogger för transformatorer

För att minska och eliminera transportskador arbetar många med transportövervakning av transformatorer. Med en ökad globalisering och med multimodala transportvägar världen över kan det vara avgörande att kontinuerligt spåra och övervaka transformatorn under transporten. Transportskador är inte bara relaterade till omedelbara kostnader för reparationer, utbyten och förseningar, men också till minskad livslängd, extra servicekostnader, produktivitetsförluster och skador på företagets rykte. Med Cargolog® Impact Recorder, trådlös datalogger har du möjlighet att kontrollera och rapportera om potentiella skador som ett resultat av felhantering, skadegörelse eller olycka som uppstår under en transport.

”Vi använder Cargolog Impact Recorder System för att kontrollera om alla delleveranser och omlastningar har hanterats på ett säkert sätt.”

Anders Eliasson, ABB AB

”Mobitron är en partner som man kan lita på och som alltid finns där om det är några problem eller om något brådskande inträffar.”

Bengt Fredriksson, Cryo AB

Hur fungerar det?

Cargolog® Impact Recorder används för transportövervakning av transformatorer, för att mäta och registrera eventuella skador som kan uppstå vid transport.Före transporten förprogrammeras dataloggern med acceptabla gränser för de mätkanaler som du vill registrera under transporten. Detta görs med trådbunden eller trådlös kommunikation från din PC med hjälp av CargoLog PC mjukvara. Det innebär att du inför varje transporttillfälle individuellt kan aktivera de mätkanaler som ska användas och anpassa dessa efter transformatorns förutsättningar, transportsätt och tidsperiod.

När du har förprogrammerat din datalogger monteras den på din transformator med en fästanordning. Fästanordningen monteras på insidan och/eller utsidan av transformatorn och följer ditt gods under hela transporten. All mätdata lagras och skyddas elektroniskt i ett internminne och du har möjlighet att programmera din datalogger med ett lösenord för att skydda mätdatan från obehöriga.

Vid transformatorns ankomst kan du omedelbart se om det finns överskridna gränsvärden genom att kontrollera LED lampornas status på din datalogger. Mätresultaten hämtar du från din datalogger med CargoLog PC mjukvara till din PC, alternativt kan du använda din smartphone för att överföra data från din datalogger via bluetooth till vår APP. Alla mätresultat är synliga i ett diagram och kan analyseras sekund för sekund.

Övervaka din transformator och se GPS positioner för inträffade incidenter

Cargolog® Impact Recorder utrustad med GPS registrerar acceleration, temperatur, luftfuktighet och vinklar med GPS position, såväl som tidpunkt och datum. Dataloggern monteras direkt på din transformator och förser dig med information som visar hur dina produkter hanteras genom hela logistikkedjan. Den geografiska positionen kan registreras vid tidsintervaller och/eller vid överskridet gränsvärde.

Läs mer>>>

Få tillgång till data i real-tid med GSM/GPRS kommunikation

Agera omedelbart när din transformator utsätts för felaktig hantering. Cargolog® Impact Recorder med GSM/GPRS kommunikation överför data i real-tid och ger dig direkt information när en incident inträffat. Det är en kostnadseffektiv lösning som underlättar transportövervakningen och ger dig full kontroll över din transformator under transporten.

Läs mer>>>

Fördela och minska kostnaderna

Fritt Om Bord (FOB) är en serie av handelstermer och leveransvillkor i samband med sjötransport, enligt definitionen i Incoterms lagkod. Leveransvillkoren är den del av köpavtalet som reglerar hur kostnader och skulder för transporten ska fördelas mellan säljare och köpare. Det rör sig om frågor om vem som ska stå kostnaderna för eventuella transportskador och vem som ska få ut transportförsärkring.  Cargolog® Impact Recorder System används för att se när och i vilken utsträckning som transportskador har uppstått, och därigenom bestämma vem som är ansvarig för att avhjälpa skadan, hur kostnaderna ska fördelas, och vem som ska stå för kostnader vid försening.  Information som kan vara avgörande när det gäller ersättning från försäkringsbolag.

Genom att använda insamlad data och kombinera mätresultaten med andra tester, såsom Factory Acceptance Test (FAT) och Site Acceptance Test (SAT), kan du bestämma om ytterligare inspektioner behövs göras, både på plats eller på fabriken. Du kan även identifiera optimala transportsätt, rutter, förpacknings- och lagringsalternativ. Det är en långsiktig och återanvändbar produkt som ger snabb avkastning (ROI).

Ny mjukvaruversion Cargolog PC Software 5.9.11.8 finns tillgänglig att ladda ner

Innehåller förutom bug fix för installation av mjukvara också support för kommunikation med 4G

Tack för att du besökte vår monter under Coiltech 2018 i Pordenone, Italien

Vi vill tacka alla besökare och affärspartners för att ni besökte vår monter under Coiltech i Pordenone, Italien den 26-27 september 2018. 

Ny programversion CargoLog 5.9.11.4 tillgänglig att ladda ner

Ladda ner CargoLog programvara 5.9.11.3 för att ta del av nya genvägar och rapporter.

Startkit / Cargolog® Impact Recorder System

Kontakta Mobitron

  • By submitting this form you agree to our privacy policy