Få tillgång till data 24/7 med vår molntjänst

Datalogger utrustad med GSM/GPRS kommunikation överför data i real-tid och skickar ett alarm direkt till din e-post när en larmnivå har överskridits. Datan kan sedan granskas direkt i Cargolog® Online, som med fördel kan ge dig den informationen du behöver. Användningen av datalogger utrustad med GSM/GPRS kommunikation tillsammans med Cargolog® Online ger dig full kontroll över ditt gods genom hela logistikkejdan. Använd din dator, smartphone eller surfplatta, med vår webbapplikation Cargolog® Online och du får tillgång till data dygnet runt utan onödiga installationer. Mätresultaten kan ses i så väl graf som tabell, och delas med flera användare över hela världen.

  • Övervaka din transport på ett geografiskt avstånd och varna mottagare och operatörer att inspektera ditt gods för eventuella skador innan godsets ankomst till slutdestination

  • Du, dina kollegor eller kunder har tillgång till mätresultaten online, utan några övriga installationer

  • Tillåter avsändare att göra omedelbara korrigerande åtgärder och svara på misskötsel av transporter före leverans till kund

  • Bekräfta acceptabla förhållanden under transporten och undvik framtida garantiärenden

Registrera och se GPS-positioner för hela transportrutten

Datalogger utrustad med integrerad GPS registrerar den geografiska positionen i tidsintervaller eller vid överskridna gränsvärden. I Cargolog Online kan du se hela transportrutten och GPS positioner för varje inträffad incident. Få information omedelbart vid händelser som kan ha orsakat en potentiell skada och se exakt vart denna inträffade genom att logga in på Cargolog Online.

  • Lokalisera och se omedelbart vart onormala händelser inträffat och identifiera ansvariga parter

  • Identifiera optimala transportvägar och transportsätt under transporten

  • Lokaliserar potentiella områden för förbättringar av transport eller hanteringsprocesser

Ny mjukvaruversion Cargolog PC Software 5.9.11.8 finns tillgänglig att ladda ner

Innehåller förutom bug fix för installation av mjukvara också support för kommunikation med 4G

Tack för att du besökte vår monter under Coiltech 2018 i Pordenone, Italien

Vi vill tacka alla besökare och affärspartners för att ni besökte vår monter under Coiltech i Pordenone, Italien den 26-27 september 2018. 

Ny programversion CargoLog 5.9.11.4 tillgänglig att ladda ner

Ladda ner CargoLog programvara 5.9.11.3 för att ta del av nya genvägar och rapporter.

Kontakta Mobitron

  • By submitting this form you agree to our privacy policy