Få tillgång till data 24/7 med vår molntjänst

Datalogger utrustad med GSM/GPRS kommunikation överför data i real-tid och skickar ett alarm direkt till din e-post när en larmnivå har överskridits. Datan kan sedan granskas direkt i Cargolog® Online, som med fördel kan ge dig den informationen du behöver. Användningen av datalogger utrustad med GSM/GPRS kommunikation tillsammans med Cargolog® Online ger dig full kontroll över ditt gods genom hela logistikkejdan. Använd din dator, smartphone eller surfplatta, med vår webbapplikation Cargolog® Online och du får tillgång till data dygnet runt utan onödiga installationer. Mätresultaten kan ses i så väl graf som tabell, och delas med flera användare över hela världen.

  • Övervaka din transport på ett geografiskt avstånd och varna mottagare och operatörer att inspektera ditt gods för eventuella skador innan godsets ankomst till slutdestination

  • Du, dina kollegor eller kunder har tillgång till mätresultaten online, utan några övriga installationer

  • Tillåter avsändare att göra omedelbara korrigerande åtgärder och svara på misskötsel av transporter före leverans till kund

  • Bekräfta acceptabla förhållanden under transporten och undvik framtida garantiärenden

Registrera och se GPS-positioner för hela transportrutten

Datalogger utrustad med integrerad GPS registrerar den geografiska positionen i tidsintervaller eller vid överskridna gränsvärden. I Cargolog Online kan du se hela transportrutten och GPS positioner för varje inträffad incident. Få information omedelbart vid händelser som kan ha orsakat en potentiell skada och se exakt vart denna inträffade genom att logga in på Cargolog Online.

  • Lokalisera och se omedelbart vart onormala händelser inträffat och identifiera ansvariga parter

  • Identifiera optimala transportvägar och transportsätt under transporten

  • Lokaliserar potentiella områden för förbättringar av transport eller hanteringsprocesser

CWIEME Istanbul 2-4 November 2017

CWIEME är ett världsledande event inom spolarlindning, elektriska motorer och tekniker inom transformator tillverkning. Höstens mässa arrangeras mellan 2-4 November på Istanbul Expo Center i Turkiet. Kom och träffa oss där!

Mobitron på CWIEME Berlin

Mobitron på CWIEME Berlin Vi vill tacka alla våra kunder och besökare som besökte oss på CWIEME mässan i Berlin mellan den 20-22 juni.Glöm inte att ta del av våra mässerbjudande!2 års prenumeration av vår [...]

Ny programversion 5.9.6.0 tillgänglig för nedladdning

Ny programversion CargoLog 5.9.6.0 är tillgänglig för nedladdning. Denna version innehåller förutom bugfixar också möjlighet att använda proxy för att nå Mobitron license server.

Kontakta Mobitron