Kvalitetssäkra transporter av läkemedel och häslovårdsprodukter

Att kvalitetssäkra transporter av läkemedel och hälsovårdsprodukter är ett viktigt steg för att användaren ska erhålla läkemedel som uppfyller de gällande kraven inom området. Vid distribution måste säkerheten för människor och djurs hälsa säkerställas. Det är därför extra viktigt att de produkter som transporteras kvalitetssäkras enligt läkemedelverkets föreskrifter genom hela distributionskedjan.

Cargolog Impact Recorder System är en trådlös datalogger med inbyggda sensorer som används för att kvalitetssäkra krävande transporter. Dataloggen monteras direkt på ditt gods och följer det genom hela distributionskedjan, såväl vid på- och omlastning som under själva transporten för att se till att kvalitén av läkemedlet eller hälsovårdsprodukterna bibehålls. Förutom acceleration, kontrolleras även temperatur och luftfuktighet regelbundet. Du får sedan dokumenterad data som kan användas för systematisk avvikelsehantering och förbättringsarbete.

Uppfyller krav på spårbarhet

Varje datalogger som levereras av Mobitron är identifierbar med serienummer. De är även testade och kalibrerade enligt referenser som har godkänts av SP, Sverige Tekniska Forskningsinstitut. För dig som vill säkra kvalitén ytterligare och skydda de läkemedel som transporteras, kan Mobitron även erbjuda kalibrering direkt på plats hos SP.

Så här fungerar det

Att övervaka ditt gods under transport är en effektiv lösning för att reducera transportskador. Cargolog Impact Recoder System monteras direkt på ditt gods och bedriver oberoende mätningar genom att mäta värden för acceleration, temperatur, luftfuktighet och vinklar. Systemet förser dig med dokumenterad data och är därför ett utmärkt verktyg att använda tillsammans med kvalitetssystem såsom ISO 900.

Analysera data i vår app

Genom vår app kan du direkt på plats kontrollera status på ditt gods. Genom ett enda tryck på dataloggern kan du se om det finns några överskridna gränsvärden. Du kan också överföra mätresultatet via Bluetooth® till din smartphone/surfplatta och analysera mätresultaten för hela tidsperioden. Det är tidseffektivt och du får tillgång till alla mätresultat utan ytterligare utrustning och kan därav snabbt och enkelt besluta om mer ingående undersökningar behöver att utföras. Det går enkelt att skicka datafiler till dina kollegor och du har tillgång till dina mätresultat vart du än befinner dig.