Räcker inte tiden till?

Ibland kan det vara svårt att få tiden att räcka till. För att förenkla det för våra kunder erbjuder vi därför våra tjänster. Oavsett om du behöver hjälp med ett projekt från början till slut eller om du enbart behöver hjälp med en enskild uppgift så kan vi hjälpa dig.

Tillsammans med våra kunder har vi utfört många projekt där vi sköter större delen av arbetet. I många fall börjar det med att vi kontaktas när gods ska transporteras och det är viktigt att övervaka de förhållanden som detta gods utsätts för. En anledning kan vara att det är svårt att upptäcka dolda skador som kan inträffa om godset utsätts för en stöt, eller så kan det vara viktigt att se den exakta positionen när godset har blivit skadat för att använda informationen i försäkringsärenden. Oavsett anledning, kan vi med hjälp av Cargolog Impact Recorder följa godset från start till slut och samtidigt mäta och registrera de händelser som inträffar under transporten. Vi är en oberoende aktör som förser dig med dokumenterad fakta.

Fallstudie

I fall som ovan börjar det ofta med att vi tillsammans med dig diskuterar vad som ska transporteras och vilken information som är viktig att utläsa. Vi programmerar sedan registreringsenheten efter dina instruktioner, därefter monterar du registreringsenheten på det gods som ska transporteras. Efter utförd transport läser vi av mätdata och förser dig med en skriftlig rapport för att du enkelt ska kunna presentera och analysera mätresultaten tillsammans med kollegor och kunder.