Programvara

Cargolog® Connect

Cargolog® Connect, en användarvänlig programvara för Cargolog® 3rd Gen, erbjuder funktioner för konfiguration, dataregistrering, analys och anpassning. Du kan installera applikationen på din dator eller logga in på webben utan några installationer. Det gör det enkelt att komma åt data var du än befinner dig.

Cargolog

Cargolog Connect

Data 24/7

Cargolog® Connect

Detaljerad analys av data

Cargolog® Connect tillhandahåller robusta verktyg för dataanalys som ger insikter om dit gods skick. De anpassningsbara visualiseringsalternativen, filtrerings- och sorteringsfunktionerna gör det möjligt att snabbt identifiera trender och mönster, vilket gör det möjligt att optimera transportverksamheten. Data kan överföras i realtid via CloudConnect eller hämtas manuellt med hjälp av en USB-C-kabel.

Cloud Connect

Få information i realtid

Cloud Connect omfattar alla digitala tjänster som på ett intelligent sätt ansluter Cargolog® till omvärlden och skickar data för visning i Cargolog® Connect.

Den här tjänsten kombinerar telematik och dataöverföring i realtid, vilket ger värdefulla insikter om din lasts plats, förhållanden och andra viktiga datapunkter för snabb problemlösning.

Cargolog® Connect

Få bättre kontroll över ditt gods med platsdata

GPS positioner är värdefull data som bidrar till den övergripande effektiviteten, säkerheten och transparensen i lastövervakningen, vilket säkerställer en smidigare och mer tillförlitlig transportprocess. Oavsett om du spårar gods i realtid eller analyserar historiska rutter förbättrar den här funktionen din förmåga att fatta välgrundade beslut och säkerställer säkerheten för dina transporter.

Cargolog® Connect

Bättre hantering av projektdata och förbättrade möjligheter att samarbeta

Cargolog® Connect förenklar åtkomsten till projektdata, oavsett om datan överförs via CloudConnect eller hämtas manuellt. Centraliserad information effektiviserar datahanteringen, standardiserar insamlingsmetoder och förbättrar samarbetet.

Användarna drar nytta av optimerad drift, snabbare beslutsfattande och förbättrad effektivitet genom anpassningsbara varningar och delade anteckningar.

Enkel åtkomst till projektinformation från instrumentpanelen.

Navigera till projektet för att identifiera undantag som kräver din uppmärksamhet.

Få tillgång till omfattande transportinformation för att säkerställa godsets säkerhet och trygghet.

Cargolog® Connect

Säker användarautentisering och enkel licenshantering

Cargolog® Connect ger användarna möjlighet att effektivt hantera sina licenser och användare, vilket säkerställer att resurser och företag kan utvecklas när det behövs. Programvaran tillhandahåller ett användarvänligt gränssnitt för hantering av dessa aspekter direkt i applikationen, med alternativ för kreditkortstransaktioner eller fakturering.

Cargolog® Connect

Effektiv hantering av enheter

Användare kan effektivt övervaka och hantera hela sin Cargolog®-flotta genom att tillhandahålla en centraliserad plattform för enhetshantering i Cargolog® Connect. Detta enhetliga tillvägagångssätt förbättrar synligheten, förenklar underhållet och hjälper användarna att snabbt reagera på eventuella problem eller underhållskrav, vilket i slutändan minskar stilleståndstiden och säkerställer en smidig drift av deras lastövervakningsverksamhet.

Sök produkt

Alla handledningar

Du hittar våra handledningar här.