Cargolog® Connect

Hitta guider och resurser

Lär dig mer och utforska Cargolog®-systemet. Få inblick i hård- och mjukvaran med informativa videohandledningar, instruktioner och vår heltäckande support för din verksamhet. Om du har specifika frågor eller inte hittar vad du behöver, tveka inte att kontakta oss

Utbildning

Utbildning och support till ditt förfogande

Vi erbjuder omfattande support och utbildning för att hjälpa våra kunder att utbilda sin personal i konfigurering av Cargolog®-enheten och dataanalys i Cargolog® Connect Software. Våra tjänster omfattar supportutbildningar online och utbildning på plats. Vi strävar efter att säkerställa att våra kunder har de kunskaper och färdigheter som krävs för att implementera och använda Cargolog®-systemet effektivt inom sitt företag.

Nedladdning

Letar du efter den senaste programversionen eller behöver du detaljerad dokumentation för ditt Cargolog®-system? Då har du kommit till rätt ställe. Vår webbplats erbjuder en användarvänlig portal där du kan ladda ner den senaste programvaran, begära användarhandböcker och få tillgång till värdefulla dokument för att utforska hur Cargolog® kan förbättra din verksamhet inom olika branscher. Skaffa de resurser du behöver för en framgångsrik implementering redan idag.

3:e generationen

Vår process inleds med att vi i samråd med er undersöker externa influenser och riskfaktorer för att säkerställa en omfattande datainsamling.

2:a generationen

Ladda ner och installera den senaste versionen av Cargolog® PC Software för Windows. Kompatibel med Cargolog 2nd Gen.

Lär dig hur du konfigurerar, extraherar och analyserar dataposter från Cargolog®-enheten med den senaste kompatibla programvaran.

Användarhandbok

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder Cargolog Impact Recorder System. Detta kommer att skydda dig personligen och undvika skador på enheten.

 • Kopiering eller reproduktion av hela eller delar av denna användarhandbok utan föregående tillstånd är strängt förbjudet.
 • Du får endast revidera specifikationer, konstruktion eller annan information i denna bruksanvisning om detta meddelas i förväg.
 • Såvitt vi vet är denna användarhandbok korrekt vid utskrift, men om du upptäcker några utelämnanden eller felaktigheter ber vi dig kontakta din återförsäljare eller vår kundsupport.
 • Hantera den försiktigt, eftersom alltför kraftig direkt påverkan kan skada produkten.
 • Mobitron kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador som uppstår till följd av användningen av denna produkt.
 • Denna produkt är konstruerad och tillverkad för att garantera hög tillförlitlighet. En absolut driftgaranti är dock inte möjlig. Användning av flera produkter rekommenderas om denna produkt används för att bevisa ersättning för skador eller försäkringsanspråk av högt värde.
 • Mobitron ansvarar inte för eventuella skador som uppstår om användaren inte använder produkten korrekt, eller har hanterat den på något annat sätt än vad som beskrivs häri, eller har manipulerat eller ändrat den på något sätt, eller om den har reparerats eller ändrats på något sätt av en tredje part.
 • Denna produkt är avsedd att användas, fästas och förpackas med det objekt som ska mätas.
 • Datalogger-systemet är en universell datalogger för mätning och registrering av olika fysiska mätparametrar och får inte användas för säkerhetsrelaterade tillämpningar,
 • Använd inte dataloggern i områden som påverkas av syror, alkalier, organiska lösningsmedel, frätande gaser etc.
 • Denna produkt är inte avsedd för monitorer och utrustning som är relevanta för människors och djurs liv.
 • Dataloggern får aldrig öppnas eller modifieras. Mobitron AB kan inte hållas ansvarig för skador som uppkommer vid annan användning än den som enheten är avsedd för eller vid felaktig användning.
 • Om produkten har dränkts i vatten, punkterats eller skadats allvarligt, använd den inte förrän den returnerats till Mobitron AB.
 • Innan du använder dataloggern ska du kontrollera att enheten och alla kablar inte har några synliga tecken på skador, och du får aldrig använda en skadad datalogger.
 • Tvinga aldrig in kontakten i en port; kontrollera om det finns något hinder, se till att kontakten passar i porten och att du har placerat kontakten korrekt i porten,
 •  Om kontaktdon och port inte går ihop på ett rimligt sätt passar de förmodligen inte ihop och bör inte användas.
 • Du måste kassera Mobitrons produkter i enlighet med gällande lagar och förordningar. Mobitrons produkter innehåller elektroniska komponenter och litiumbatterier, så de måste kasseras separat från hushållsavfall.
 • Cargolog-systemet kan drivas med ett alkaliskt eller litiummetallbatteri; för information om din produkts specifikationer, vänligen kontakta Mobiton innan du använder något batteri.
 • Använd aldrig en datalogger med ett läckande batteri. Om ett batteriläckage upptäcks ska du se till att elektrolyten inte kommer i kontakt med huden, ögonen eller munnen. Om detta skulle inträffa, skölj det berörda området noggrant med vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare.
 • Får inte laddas, kortslutas, krossas, tas isär, värmas upp till över 100°C (212 °F), förbrännas eller utsättas för vatten.

Videohandledning

Oavsett om du är nybörjare på Cargolog® eller vill förbättra dina kunskaper guidar våra videohandledningar dig varje steg på vägen. Vårt omfattande videobibliotek täcker olika aspekter av Cargolog®-systemet, från den första installationen till avancerad dataanalys. Lär dig i din egen takt och få den expertis du behöver för att få ut det mesta av detta kraftfulla verktyg för lastövervakning.

Lär dig hur du läser ut data från Cargolog®-enheten med Mobitron Android APP.

Lär dig hur du läser ut data från Cargolog®-enheten med hjälp av IR-till-USB TopCom.

Lär dig hur du läser ut data från Cargolog®-enheten med hjälp av IR-till-USB-dockningsstationen.

2:a generationen

LED-funktioner

Lysdioderna på Cargolog®-enheten - 2nd Gen har flera sekventiella lägen för att rapportera olika situationer. Beroende på hur lysdioderna tänds när du trycker på knappen vet du vilket läge Cargolog®-enheten har. Tryck på knappen med fingret, en penna eller ett liknande föremål.

Alla handledningar

Du hittar våra handledningar här.

Sök produkt